diyarbak?r kasap, diyarbak?r et, tavuk, sakadat

Hakk?m?zda

Karde?ler Sakadat , Diyarbak?r'?n et,tavuk ve sakadat sektrnde en gvenilir, m?terilerimizin damak zevklerine uygun, zengin e?itlerimiz ve kaliteli rnlerimizi sunarak, uzman ve e?itimli personeli ile modern, hijyenik tesis ve ekipman?zla sizlere daha iyi hizmet vermek iin al??maktad?r.

"Biz hep hizmet verdik, taktiri siz de?erli m?terilerimizden bekledik." Sizlerin gnlnde bir yer, bir gven kazand?ysak ne mutlu bize...

M?terilerimize daha yak?n olmak iin 5 Sat?? Noktam?zla hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Neden KARDE?LER SAKADAT ?

Karde?ler Sakadat, eski bir kurulu? oldu?undan, alt yap?s? sa?lam temellere dayanmaktad?r.

Sa?l?kl?, kaliteli besi hayvanlar?n? seebilien tecrbesi ve deneyimleri ile rnleri so?uk zinciri k?rmadan sizlere ula?t?rabilen ve bu rnleri en iyi i?ilik ile sunan, hibir ?ekilde kalitesinden dn vermeyen yenilikleri siz de?erli m?terilerine farkl? bir dnya yaratan bir messesedir.

Profesyonel, dinamik, gleryzl ve ba?ar?l? kadrosu ile size en iyi hizmeti sunan personelimiz ok k?sa zamanda siz de?erli m?terilerinin gvenini kazanm??t?r.

Et ve tavuk rnlerimiz islami ko?ullara uygun olup veteriner hekim kontrolnde uzaman personeller taraf?ndan hijyenik ortamlarda kesilmektedir. So?uk zincire, ara dezenfektesine dikkat edilerek siz de?erli m?erimize ula?maktad?r.

B?Z?M ET?M?Z HELAL

nk sadece kesim ncesi ve sonras?nda helal kontrolleri yap?lm?? etleri sunuyoruz.

B?Z?M ET?M?Z LEZZETL?

nk etlerimizi Trkiye'nin besicilik iin en uygun do?aya sahip il ve ilelerinde yeti?tirilen hayvanlardan elde ediyoruz

B?Z?M ET?M?Z SA?LIKLI

nk yeti?dirdi?imiz hayvanlar, do?du?u gnden sofran?za gelene kadar devaml? veteraner hekimlerin kontrolnde.

B?Z?M ET?M?Z DO?AL

nk yeti?dirdi?imiz tm hayvanlar sadece do?al ve organik yemler ile besleniyorlar.

KS Karde?ler Sakadat Et ve Et rnleri | Tm Haklar? Sakl?d?r. | Diyarbak?r Kasap, Diyarbak?r Et ve Et rnleri, Diyarbak?r Sakadat
Web Tasar?m : 2A AJANS